top of page
logo_FE_1.jpg
znak_barw_rp_pionowa_szara_ramka_rgb.png
UE_EFRR_rgb-12.jpg
TELPOD S. A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichPromocja i internacjonalizacja marki TELPOD S. A. producenta podzespołów elektronicznych w celu ekspansji na nowe rynki perspektywiczne. 

Czas trwania projektu: 01.10.2021 - 31.03.2022

Celem głównym projektu jest promocja i internacjonalizacja marki TELPOD S. A. w zakresie produkcji podzespołów elektronicznych, co wpłynie na wzrost sprzedaży eksportowej, która obecnie wynosi 57,15%. Zakłada się, iz na skutek udziału w Światowej Wystawie EXPO2020 w Dubaju nastąpi wzrost eksportu Spółki. Cele promocyjne związane z udziałem firmy TELPOD S. A. na targach EXPO2020 w Dubaju będą obejmować zorganizowanie 2 misji wyjazdowych w tym uczestnictwo w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz w wydarzeniu branżowym Automechanika Dubai, oraz dodatkowe działania promocyjne. Zamierzone działania przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych, lepszej kondycji finansowej i rentowności firmy TELPOD oraz wzrostu zatrudnienia o 10%. Zamierzeniem wnioskodawcy jest pozyskanie 2 kontrahentów i podpisanie umowy o stałej współpracy na rynkach krajów Zatoki Perskiej.

bottom of page