top of page
Telpod S.A. 32-050 Skawina ul Piłsudskiego 63A

Od 2015 roku firma Telpod S.A. zlokalizowana jest w Skawinie pod Krakowem. Zatrudnia 30 osób i produkuje potencjometry, wszelkiego rodzaju rezystory, układy grubowarstwowe oraz elementy grzejne na rynek krajowy i zagraniczny. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi kompleksowego montażu na zlecenie, wycinania detali ploterem laserowym, prasą ramieniową, wykonywania elementów metalowych, cięcia ceramiki laserem, hermetyzacji w procesie fluidyzacji, wykonywania wiązek elektrycznych. 

Historia

1946 - Państwowe Zakłady Radiotechniczne

1948 - Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych

Początkowo w fabryce produkowano szeroki asortyment produktów, który można podzielić na trzy grupy:
części radiowe - potencjometry, przełączniki (antenowe, zakresów),
galanteria radiotechniczna - gałki, wtyczki zaciski, sznury słuchawkowe i słuchawki, kryształki do odbiorników

detektorowych (także kompletny odbiornik "Detefon" wg. przedwojennego wzoru),
sprzęt elektrotechniczny - gniazda i wkłady bezpiecznikowe, stabilizatory, lutownice.
W 1956 roku z uwagi na rozwój wielu zakładów montujących elektronikę w Polsce zaszła potrzeba specjalizacji

profilu produkcyjnego. Krakowska fabryka skupiła się i wyspecjalizowała w produkcji potencjometrów, rezystorów,

kondensatorów zwijanych oraz prostowników selenowych. W latach 60-tych szereg produktów udoskonalono

i rozszerzono profil produkcyjny o warystory, kondensatory energetyczne, potencjometry wieloobrotowe, nastawne,

podwójne, rezystory objętościowe i warstwowe oraz selenowe stosy prostownikowe do motocykli i elektrofiltrów.

1961 - Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych Telpod

W 1967 roku przy fabryce rozpoczęła działanie placówka naukowo-badawcza, wyodrębniona jako Zakład Doświadczalny Elektronicznych Urządzeń i Podzespołów. Od 1969 roku czyniła ona intensywne starania w kierunku opanowania produkcji hybrydowych układów grubowarstwowych. Z uwagi jednak na niewystarczające rezultaty w 1971 zakupiono od firmy "Sprague Elektromag Division" z Belgii licencję i maszyny, które zamontowano w nowo-wybudowanym budynku. W oparciu o nową technologię wdrożono do produkcji ok. 40 typów układów - zarówno biernych, jak i mających czynne elementy półprzewodnikowe. W 1972 roku zakupiono kolejną zagraniczną licencję japońskiej firmy "Chori-Cosmos" na nowoczesne precyzyjne rezystory zmienne wysokiej jakości oraz precyzyjne potencjometry suwakowe i obrotowe współbieżne do odbiorników stereofonicznych. Na potrzeby uruchomienia tej produkcji zbudowano w 1974 roku potężny kompleks budynków przy ulicy Romanowicza 4.

1971 - Krakowskie Zakłady Elektroniczne Telpod

1973 - UNITRA-TELPOD

"Telpod" weszła w skład zjednoczenia "Unitra", co skutkowało korektą nazwy. Krakowska fabryka produkowała podzespoły nie tylko na potrzeby zjednoczenia "Unitra", jej wyroby były używane także w produktach innych zjednoczeń - "Predom", "Mera" czy "Telkom". Praktycznie nie było elektrotechnicznego urządzenia wytwarzanego w kraju w którym nie stosowano by części pochodzących z Telpodu. Spora część produkcji trafiała też na eksport, nie tylko do krajów RWPG (ZSRR, Bułgaria, Rumunia, Węgry), ale także do odbiorców dewizowych (Belgia, Francja, NRF, Indie, Pakistan, Turcja).

W latach 60-tych i 70-tych następowało dynamiczne zwiększenie potencjału produkcyjnego. Telpod wchłaniał sąsiadujące z pierwotną lokalizacją obiekty. Z końcem lat 70-tych fabryka zajmowała imponujący obszar z rozmaitymi budynkami wzdłuż ulicy Lipowej od ulicy Przemysłowej do Romanowicza oraz nowy kompleks budynków za tą ulicą (obie części fabryki połączone były charakterystyczną przewiązką). 

W latach 70-tych ukształtował się ostatecznie profil produkcji w którym dominowały podzespoły elektroniczne: rezystory stałe i zmienne, kondensatory oraz mikroukłady hybrydowe. Już w latach 1970-1974 wartość produkcji wzrosła trzykrotnie. Z końcem lat 70-tych Telpod produkował 466 tys. rezystorów, 60 tys. potencjometrów i 7 tys. mikroukładów rocznie. Ponadto w fabryce produkowano też maszyny i urządzenia technologiczne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Dynamicznie wzrosła nie tylko produkcja ale i zatrudnienie, przy czym ponad połowę załogi na stanowiskach produkcyjnych stanowiły kobiety. Z uwagi na wyczerpywanie się rynku pracy w Krakowie już w 1971 roku zostaje utworzony oddział zamiejscowy fabryki w Szczucinie i zakład w Żabnie.

Dwie  technologie - układów hybrydowych oraz potencjometrów, które wdrożono w pierwszej połowie lat 70-tych, ugruntowały pozycję fabryki jako zakładu nowoczesnych technologii. Te produkty były prawdziwym hitem na rynkach zagranicznych - eksport produktów w latach 70-tych wzrósł ponad 2,5 - krotnie. Dzięki eksportowi produktów do krajów zachodnich zakład pozyskiwał dewizy. Własny budynek - przy ulicy Zabłocie 39 - otrzymał też Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów, a z końcem lat 70-tych zmieniono nazwę całej fabryki na "Centrum Naukowo - Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów Unitra - Telpod".

Tereny i obiekty zajmowane kiedyś przez zakład Unitra-Telpod:
1. Dawna Małopolska Fabryka Naczyń Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych "Rekord" do której wprowadzono się w 1947 roku,
2. Dawna fabryka siatek i drutu Józefa Goreckiego jeszcze przed wojną przejęta przez "Rekord",
3. Budynek hangarowy przejęty od Powszechnej Spółdzielni Spożywców w 1955 roku,
4. Budynek Wydziału Mikroukładów Hybrydowych Grubowarstwowych - wybudowany w latach 1970-73,
5. Zakład Podzespołów i Urządzeń Technologicznych - ul. Romanowicza 2 - oddany do użytku w 1974 roku,
6. Budynek magazynowy przy ul. Ślusarskiej 9 przejęty od Centrali Artykułów Elektronicznych w połowie lat 70-tych,
7. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów - ul. Zabłocie 39 – budynek z drugiej połowy lat 70-tych.

Pod koniec lat 70 i w latach 80 Telpod produkował analogowe układy hybrydowe będące własnym opracowaniem GML-026 i GML-025 (z późniejszymi modyfikacjami) montowane w poszukiwanych w owych czasach radioodbiornikach Amator, Aida, Elizabeth, Merkury. Produkował także m.in. na eksport układy GML-025. Produkowane były również elektroniczne układy zapłonowe GL-100, GL-118, GL-133 m.in. do motorowerów Chart, FSO125. Opracowano i produkowano też całą serię cyfrowych układów hybrydowych systemu LOGISTER do zastosowań w urządzeniach profesjonalnych.

Z końcem lat 70-tych przyszedł kryzys gospodarczy spowodowany nadmiernym przeinwestowaniem przemysłu. Trudna sytuacja gospodarcza odbiła się też na sytuacji bytowej ludności. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej produkcja części elektronicznych, funkcjonowała a nawet wzrosła przez całą dekadę lat 80-tych. Odbiorcami były przedsiębiorstwa krajowe oraz z rynku RWPG. Kiedy w 1989 roku system komunistyczny przestał funkcjonować w miejsce gospodarki centralnie planowanej praktycznie "z dnia na dzień" wprowadzono gospodarkę wolnorynkową. Ta "terapia szokowa" była jednak zabójcza dla państwowych molochów". Telpod próbował się ratować i restrukturyzować - w latach 1990-1992 roku zwolniono ponad 1000 pracowników. Jednak zapaść dotknęła całą branżę - ciężko było znaleźć wypłacalnych odbiorców części elektronicznych. Po 1994 roku produkcja ograniczyła się do trzech grup asortymentu: rezystorów stałych, potencjometrów i mikroukładów.

Certyfikaty

Firma Telpod S.A. od stycznia 2005r. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz certyfikat NATO.

csq pl.jpg
certyfikat iqnet
Certyfikat
bottom of page