top of page
Ultra High Power Resistors

Zmniejszona wysokość całkowita elementu

Rozwiązanie zmniejszające przestrzeń instalacyjną (minimalizacja urządzeń)

HPR2000

Opcja wbudowanego czujnika temperatury

Sygnał informujący o bieżącej temperaturze chroni przed uszkodzeniem rezystora.
Istnieje opcja zastosowania programowalnego wyłącznika termicznego

HPR2000

Zwiększona odporność na przeciążenia mocy

Dodatkowe nośniki ciepła zapewniają efektywny transfer ciepła z elementu do radiatora.

Moc znamionowa     Moc chwilowa (10s)           Gęstość mocy
  2000 W                         3000 W               46,5 W/cm2

 

Zmniejszona pojemność i indukcyjność pasożytnicza

Kształt ścieżek i połączeń umożliwiający ograniczenie pojemności rezystor-radiator, indukcyjności rezystora do minimum. 

Więcej informacji w dziale:

Parametry techniczne

1687259914496.jpg

Dokumentacja 

Zakres rezystancji

Tolerancja rezystancji

Moc znamionowa PN

Przeciążenie

Wytrzymałość dielektryczna

Izolacja elektryczna

TWR

Zakres temperatury pracy

Indukcyjność własna

Pojemność (rezystor-radiator)

Rezystancja termiczna

Wbudowany czujnik temperatury (opcjonalnie)

1 Ω … 100 kΩ
±10%, 5%, 1%
2000W
3000W @ 10s
> 7kV

> 400GΩ (5kV, 30s)
0 ±100 ppm/⁰C 
-55°C  … +170°C
80nH
100pF
0,10°C/W
PT100/1000,  AD22105, (inne na zapytanie)

bottom of page